| O NAS | | AKTUALNOŚCI | | Z ŻYCIA KLUBU | | ZARZĄD | | LINKI | | KONTAKT |

Konferencja w Siedlach

Na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach dnia 23 marca 2018 r. odbyła się konferencja naukowa Ustawa o broni i amunicji w kontekście dyrektywy unijnej z 2017 r. Perspektywa czy regres? Podczas dwóch pierwszych sesji zaprezentowano referaty tematyczne. Mazowieckie Towarzystwo Strzeleckie reprezentował Bartosz Saramak, który przedstawił wzajemne zależności posiadania broni przez cywilów a bezpieczeństwa publicznego i potencjału obronnego państwa. Konferencja była bardzo cenną i udaną inicjatywą, warto aby inne uczelnie poszły jej tropem. Poniżej link do relacji z wydarzenia na stronie internetowej magazynu Strzal.pl:

„Powszechny dostęp”, którego nie było

Przy okazji dyskusji nad projektem nowej ustawy o broni o amunicji zgłoszonym przez klub Kukiz’15 przez media przetoczyła się fala doniesień o szykowanej „liberalizacji” prawa w zakresie posiadania broni mającej wprowadzić w Polsce „powszechny” do niej dostęp na wzór amerykański. Po dokładniejszej lekturze samego projektu oraz analizie postulatów stawianych przez polskie środowisko strzeleckie staje się jasne, że nikt o zniesienie prawnej reglamentacji w zakresie posiadania broni nie walczy. Warto jednak zastanowić się nad samą kwestią posiadania broni palnej przez cywili, korzyściami dla państwa i społeczeństwa z tego płynącymi oraz rozprawić się z kilkoma mitami. Poniżej link do felietonu autorstwa Bartosza Saramaka z MTS na łamach portalu jagiellonski24.pl:

Wywiad z wiceprezesem MTS

Wiceprezes MTS Bartosz Saramak w wywiadzie dla Telewizji Republika komentuje propozycje zmian w zakresie prawa do posiadania broni forsowane przez urzędników Komisji Europejskiej, a także mówi o kształcie aktualnej polityki dostępu do broni palnej w naszym kraju oraz podstawowych problemach z nią związanych.

Stanowisko MTS w sprawie poprawki KE do dyrektywy 91/447/EEC

W związku ze skandalicznym projektem poprawki Komisji Europejskiej z dnia 18.11.2015 nr IP-15-6110 do dyrektywy 91/447/EEC, Mazowieckie Towarzystwo Strzeleckie wystosowało do Ministerstwa Sportu i Turystyki oficjalne stanowisko zawierające ocenę skutków wprowadzenia zmian forsowanych przez europejskich urzędników.

Debata nt. "Dostępu do broni w Polsce"
Debata

W dniu 15 kwietnia 2013 roku w Akademii Obrony Narodowej odbyła się Debata nt. „Dostęp do broni palnej w Polsce” zorganizowana Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego. W debacie uczestniczyli przedstawiciele Sił Zbrojnych, Policji, strzeleckich organizacji społecznych oraz niezależni eksperci. Mazowieckie Towarzystwo Strzeleckie reprezentował Bartosz Saramak, który wygłosił prelekcję pt. „Broń palna w Polsce. Perspektywa członków stowarzyszeń strzeleckich”, będącą jednocześnie wcześniej uzgodnionym stanowiskiem zarządu MTS.

Zmiana rozporządzenia MSW
ikona

Dzięki staraniom podjętym przez Mazowieckie Towarzystwo Strzeleckie, Prokuratur Generalny wystosował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności rozporządzenia MSWiA w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni z przepisami Ustawy o Broni i Amunicji i Konstytucją RP. Powodem podjęcia tej inicjatywy był przede wszystkim pozaprawny zapis zakazujący posiadaczom pozwoleń na broń do celów kolekcjonerskich i pamiątkowych zakupu amunicji. Poniżej można znaleźć dokumenty związane ze sprawą:Mauzer