| O NAS | | AKTUALNOŚCI | | Z ŻYCIA KLUBU | | ZARZĄD | | LINKI | | KONTAKT |

Wywiad z wiceprezesem MTS

Wiceprezes MTS Bartosz Saramak w wywiadzie dla Telewizji Republika komentuje propozycje zmian w zakresie prawa do posiadania broni forsowane przez urzędników Komisji Europejskiej, a także mówi o kształcie aktualnej polityki dostępu do broni palnej w naszym kraju oraz podstawowych problemach z nią związanych.

Stanowisko MTS w sprawie poprawki KE do dyrektywy 91/447/EEC

W związku ze skandalicznym projektem poprawki Komisji Europejskiej z dnia 18.11.2015 nr IP-15-6110 do dyrektywy 91/447/EEC, Mazowieckie Towarzystwo Strzeleckie wystosowało do Ministerstwa Sportu i Turystyki oficjalne stanowisko zawierające ocenę skutków wprowadzenia zmian forsowanych przez europejskich urzędników.

Debata nt. "Dostępu do broni w Polsce"
Debata

W dniu 15 kwietnia 2013 roku w Akademii Obrony Narodowej odbyła się Debata nt. „Dostęp do broni palnej w Polsce” zorganizowana Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego. W debacie uczestniczyli przedstawiciele Sił Zbrojnych, Policji, strzeleckich organizacji społecznych oraz niezależni eksperci. Mazowieckie Towarzystwo Strzeleckie reprezentował Bartosz Saramak, który wygłosił prelekcję pt. „Broń palna w Polsce. Perspektywa członków stowarzyszeń strzeleckich”, będącą jednocześnie wcześniej uzgodnionym stanowiskiem zarządu MTS.

Zmiana rozporządzenia MSW
ikona

Dzięki staraniom podjętym przez Mazowieckie Towarzystwo Strzeleckie, Prokuratur Generalny wystosował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności rozporządzenia MSWiA w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni z przepisami Ustawy o Broni i Amunicji i Konstytucją RP. Powodem podjęcia tej inicjatywy był przede wszystkim pozaprawny zapis zakazujący posiadaczom pozwoleń na broń do celów kolekcjonerskich i pamiątkowych zakupu amunicji. Poniżej można znaleźć dokumenty związane ze sprawą:Mauzer