| O NAS | | AKTUALNOŚCI | | Z ŻYCIA KLUBU | | ZARZĄD | | LINKI | | KONTAKT | | TERMINARZ | | WYNIKI |

Kilka słów o nas...

Witamy w Mazowieckim Towarzystwie Strzeleckim imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego,jednym z najstarszych w Polsce klubów strzeleckich zrzeszających kolekcjonerów broni palnej. Nasze Towarzystwo nawiązuje do tradycji przedwojennych związków strzeleckich. Aktualne są więc dla nas słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego, wypowiedziane podczas spotkania w lwowskim Związku Strzeleckim 13 maja 1911 roku: „Każdy może być do nas przyjęty, ale nie każdy może wśród nas pozostać”. Pragniemy bowiem zrzeszać ludzi, których łączy nie tylko pasja strzelecka i fascynacja bronią palną, ale także pamięć o historii oręża polskiego i współczesne wspieranie obronności Rzeczypospolitej Polskiej. ViS

Atrakcyjność strzelectwa, jest oczywista. Wiąże się przede wszystkim z faktem posiadania broni, a przynajmniej dostępu do niej. Obecnie, żeby być strzelcem, wystarczy chcieć. Wybieramy klub, w ten sposób stajemy na drodze, która wprowadzi nas w tajniki strzelectwa, a być może pozwoli uzyskać własną upragnioną broń.

Duża część zainteresowanych zatrzyma się na początku, im wystarczy fakt przynależności do pewnej grupy, inni rozczarują się własnymi osiągnięciami, ale spora część pójdzie dalej. Dla tej grupy osób Mazowieckie Towarzystwo Strzeleckie skupiające niewielu podobnych zapaleńców interesujących się bronią palną chce stworzyć organizację przychylną dla wszelkich form strzelectwa.

Staramy się być klubem zrównoważonym i tolerancyjnym w swych poglądach, nie narzucamy swojego rozumienia świata, pojęć i własnych recept na wszystko. Ponieważ strzelectwo wciąga, czekamy na propozycje jak i w którym kierunku się rozwijać by każdy znalazł coś dla siebie.

A oto nasze propozycje:

  • Możemy strzelać z pistoletu spokojnie i powoli do tarcz z różnych odległości lub szybko i dynamicznie z przemieszczaniem się na torze, zobligowani czasem. Na torach dynamicznych możemy też używać strzelby gładkolufowej. Na strzelnicy otwartej strzelamy do rzutków, a na osi 100 m lub więcej strzelamy z karabinów.

  • Organizujemy również wielostopniowe kursy i szkolenia w których, obok budowy broni oraz zasad bezpiecznego posługiwania się nią, kładziemy nacisk na strzelania dynamiczne. Warto bowiem uświadomić sobie, że sama broń do ochrony nie zapewnia żadnej ochrony, jest tylko narzędziem wymagającym określonych umiejętności. A są to inne umiejętności niż strzelanie do tarczy z 25 metrów. Inne też musi być przygotowanie psychiczne i inna świadomość. W stresie sprawność motoryczna zanika, pole widzenia maleje i powoduje, że wiele strzałów padających z broni nie trafia przeciwnika.

  • Osoby interesujące się kolekcjonerstwem zapraszamy do sekcji kolekcjonerskiej gdzie można się podzielić wiedzą, obejrzeć ciekawe egzemplarze broni lub też z niej postrzelać.

Czy strzelectwo zobowiązuje? Cały problem polega na tym, że używanie lub posiadanie broni zobowiązuje i to w sposób bezwzględny do nabywania i doskonalenia umiejętności posługiwania się nią.

Wszyscy chętni mogą odwiedzić nasz klub i zapoznać się z prezentowaną ofertą.


Mauzer